Profi golfozó

Iga­zá­ból sze­re­tem az egyes Gol­fot. Mind­egyik mo­tor­ral sze­relt vál­to­za­tát egy­for­mán, bár a GTI azért GTI. És mind­egyik ka­rosszé­ri­a­vál­to­za­tát is csi­pá­zom, de mond­juk a há­rom aj­tós azért job­ban néz ki… Na jó, be­val­lom, a kab­rió a csúcs. Így az­tán na­gyon po­zi­tív elő­íté­le­tek­kel in­dult ná­lam ez az au­tó, és az­tán ki­de­rült, hogy nem is kell el­fo­gult­sá­got rak­nom be­le, ra­kott be­lő­le ele­get a tu­la­ja azon két év alatt, amíg ké­szí­tet­te.

Continue reading „Profi golfozó”